ZŠ Dolní Bousov

Menu na týden od 29. 8. 2016 do 4. 9. 2016

Adresa: Školní 74, Dolní Bousov
Telefon: 778 061 730, E-mail: jidelnadb@zsdb.cz
Obědy na září je nutné uhradit do 20.8.2016. Ke stravování budou přihlášeni pouze ti strávníci, kteří do 31.8.2016 odevzdají řádně vyplněnou přihlášku na školní rok 2016/2017 (žáci obdrželi v červnu) a to od 2.9.2016. Oběd na 1.9.2016 si strávníci mohou přihlásit individuálně (výdej obědů: 11:00-13:00).Od 1. 9. 2016 bude možné odhlásit a změnit stravu vyučující den předem do 10:30.Změna osobních údajů (např. tel. čísla, nebo osobního účtu) je nutná nahlásit ve školní jídelně. Prosím, neodkládejte jidlonosiče na výdejní plochu. Před každým výdejem obědů se provádí desinfekce plochy určené pro výdej. Z tohoto důvodu není možný výdej do donesených jídlonosičů v době výdeje. Strava bude vydána pouze na stolní nádobí a Vámi připravený výdejní tác, který je k dispozici v jídelně. Případný přesun do jídlonosičů si každý zajistí sám u stolu, který je umístěn u vchodových dveří v přední části jídelny a slouží pouze k tomuto účelu. Děkuji všem za pochopení.
Vytisknout jídelníček