Charly Amusement - zařízení školního stravování

Menu na týden od 15. 8. 2018 do 21. 8. 2018

Adresa: Zelený pruh 1294/50, Praha 4
Telefon: , E-mail:
platba na: 9558514001/5500
Vytisknout jídelníček